De architecten van Arcanne zijn door het BIM erkend als energieauditeurs in het Brussels Gewest.

De energieaudit is een analyse van een onroerend goed in de vorm van een praktische tool die helpt bij de beslissingname over renovatie, aanpassing of verbetering van een gebouw of zijn installaties. Ze laat toe om een strategie op te stellen voor een rationeel energiegebruik en om de mogelijke financiële en energiebesparing te ramen op basis van een gestandaardiseerd gebruik van het gebouw.

De energieaudit wordt uitgevoerd met behulp van het programma van de “energieadviesprocedure” van het Brussels Gewest, volgens de geldende normen.

De energieaudit omvat de volgende analyses: :

MODULE OMHULSEL :

analyse van alle verlieswanden van het gebouw (oppervlakken en thermische eigenschappen) en invoer in de software (volledige opmeting van het gebouw als optie bij de auditopdracht)

MODULE VERWARMING :

analyse van het warmteproductiesysteem volgens de EAP-normen.

MODULE SANITAIR WARM WATER :

analyse van het sanitair warmwaterproductiesysteem volgens de EAP-normen

MODULE VENTILATIE (verplicht in het Brussels Gewest) :

analyse van het ventilatiesysteem van het gebouw ten aanzien van de norm NBN D50-001

MODULE OVERVERHITTING (facultatief) :

analyse van de oververhittingsrisico’s in het gebouw. Deze module wordt enkel uitgevoerd op vraag van de bouwheer wanneer deze kampt met oververhitting bij het gebruik van zijn gebouw.

Small Screen
cliquez ici pour la version mobile