• Logo arcanne
 •    TERUGKEER
 •    OPDRACHTEN
 • ARCHITECTUUR
 • ENERGIE AUDITS
 • EPB ADVISEUR
 • EXPERTISE
 • ARCHITECTUUR • De globale architectuuropdracht bevat alle wettelijke taken van ons beroep. Ons werk is onderverdeeld in 5 grote fasen:

  - Haalbaarheidsstudie en voorontwerp, met budgetaire schatting
  - Indienen van de stedenbouwkundige vergunning
  - Opstellen van het aanbestedingsdossier en de aanvraag van verschillende offertes
  - Controle van de werken
  - Oplevering van de werken

  Kosten van de architectuuropdracht

  De kosten voor de architectuuropdracht zijn afhankelijk van de aard van de opracht: nieuwbouw of renovatie. Ze worden berekend op basis van een percentage van de geschatte of uitgevoerde werken.
  De berekeningsbasis en de verdeling van de honroraria hangen af van de fase in de opdracht en worden gespreid in functie van de vordering van de opdracht: (zie volledig web site op computer)

  Sommige dossiers kunnen met een forfetair bedrag of met een uurloon afgesloten worden.

 • ENERGIE AUDITS

 • Elke architect van ons atelier is erkend door het Leefmilieu Brussel (BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer) als energieauditeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  De energie audit is de analyse van een gebouw in de optiek van een renovatie, met als doel de energetische waarden van het gebouw en de technische verwarmingsinstallaties te verbeteren. Deze audit stelt investeringen voorop met energetische en financiele besparingsdoelen.


 • EPB ADVISEUR

 • Verschillende architecten van Arcanne zijn ook EPB adviseur - Brussels Gewest.
  Voor projecten van kleine of gemiddelde afmeting, biedt Arcanne de mogelijkheid de taak van EPB adviseur op zich te nemen, dit gelijklopend met de architectuur opdracht. Deze interne aanpak vereenvoudigt de uitwisseling tussen architect en EPB adviseur.


 • EXPERTISE

 • Technische expertise in het kader van de aankoop van een woning of het onderzoek naar gebreken.
  Vr de aankoop van een gebouw, raden wij de kandidaat kopers aan om een technische expertise te laten uitvoeren, om zo een beter zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes alsook de eventuele overtredingen van het gebouw.

  Wanneer problemen of schade zich voordoen, voeren wij eveneens expertises uit voor het onderzoek naar gebreken, (structureel, vocht, enz.).

  Wij voeren geen expertises uit in het kader van gerechterlijke procedures.

  Kosten van een expertise :
  - Zonder rapport :
    70/uur excl. BTW - 130 minimum
  - Met rapport :
    70/uur excl. BTW - 250 minimum

 •    TERUG